Migratie van Zuid naar Noord

Vanwege hun geloof, verlieten in de 16e eeuw veel protestanten en joden hun land. Velen trokken naar de (grote steden in de) Noordelijke Nederlanden. Met de kennis en het geld van deze nieuwkomers groeide Amsterdam uit tot het centrum van de wereld.