De Hanze is een verbond van steden in Nederland, Duitsland en Scandinavië die handel dreven. Producten als vis en hout werden in Noorwegen ingekocht, per schip naar de IJsselsteden vervoerd en vanuit daar verder verhandeld tot in Zuid-Frankrijk.