Een rijk zo uitgestrekt, dat als ergens de zon ondergaat, op een andere plaats in hetzelfde rijk de dag begint. Karel V werd de machthebber met zo’n rijk, omdat hij gebieden erfde in Zuid-Amerika, Europa én Indië. Zelf is hij nooit buiten Europa geweest, maar reisde daarbinnen steeds van paleis naar paleis.